Idrott i gymnasiet

Idrott är idag ett obligatoriskt ämne på gymnasiet i Sverige. Detta eftersom kursen Idrott och hälsa 1 ingår i alla gymnasieprogram, oavsett inriktning. Förutom denna kurs finns också Idrott och hälsa 1, samt två specialiseringskurser i ämnet. Enligt Skolverket är syftet med undervisningen i detta ämne att eleverna ska ”utveckla sin kroppsliga förmåga”. Målet är

Elevkårer på gymnasiet

Alla som gått i svensk skola har säkerligen kommit i kontakt med ett elevråd eller en elevkår, oavsett om man själv satt med i rådet, om man var med i styrelsen eller om man bara fick höra klassrepresentanternas rapporter om vad som pågick på mötena. Elevrådet är tänkt att vara ett sätt för skolans elever

Skolsystem världen över – några exempel

Skolsystem världen över – några exempel Även om många länder har liknande skolsystem kan de se väldigt olika ut. I Sverige får till exempel skolan normalt inte kosta några pengar, utan alla ska ha samma rätt till den obligatoriska skolundervisningen som faller under skolplikten. I Sverige måste alla barn och ungdomar gå i skolan från

Efter gymnasiet

Efter gymnasiet Har du svårt att bestämma dig för vad du vill göra efter gymnasiet? Det är det många som har. Även om du kanske vet att du vill utbilda dig till något särskilt vill du kanske inte börja plugga direkt efter gymnasiet. Självklart kan du söka något jobb som inte kräver någon särskild utbildning