Efter gymnasiet

Efter gymnasiet

Har du svårt att bestämma dig för vad du vill göra efter gymnasiet? Det är det många som har. Även om du kanske vet att du vill utbilda dig till något särskilt vill du kanske inte börja plugga direkt efter gymnasiet. Självklart kan du söka något jobb som inte kräver någon särskild utbildning men det finns också flera andra alternativ till universitet. I den här artikeln vill vi berätta mer om hur det fungerar att söka till universitetsutbildningar och andra typer av utbildningar. Vi ger dig också tips på hur du kan få hjälp om du vill veta mer eller har svårt att bestämma dig.

Smiling teenager with copybook looking at camera

Ansökan till universitet

Förutom att du måste ha en godkänd gymnasieutbildning för att kunna söka till universitet eller högskola finns det vissa utbildningar som har särskilda krav. Om du till exempel vill bli tyskalärare måste du vid de flesta högskolorna ha läst tyska under gymnasiet. Om du vill bli läkare krävs att du har läst vissa naturvetenskapliga kurser. Vid varje universitets webbsidor kan du se vilka särskilda kurser du måste ha läst på gymnasiet för att kunna ansöka. Du kan också hitta information om vilka betyg som krävs i ämnena för att kunna komma in. Vissa utbildningar och kurser går inte bara på gymnasiebetygen – du kan också göra högskoleprovet. Om du får bättre betyg på högskoleprovet än du har från dina gymnasiebetyg kommer det att vara högskoleprovet som universiteten tar hänsyn till. Vilka betyg som krävs för att komma in på en viss utbildning beror i första hand på hur hög konkurrensen till en viss utbildning vid ett visst universitet är. Det kan till exempel vara lättare att komma in på journalistlinjen i Umeå än i Stockholm, eftersom det är fler studenter som söker till utbildningen i Stockholm.

Folkhögskolor och yrkesutbildningar

På folkhögskolor finns många olika inriktningar och många är mer kreativa och praktiska än många universitetsutbildningar. Här kan förkunskapskraven och uppläggen skilja sig mycket åt, så det gäller att inte utgå från att det fungerar på samma sätt på alla folkhögskolor.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

sensational