Skolsystem världen över – några exempel

Skolsystem världen över – några exempel

Även om många länder har liknande skolsystem kan de se väldigt olika ut. I Sverige får till exempel skolan normalt inte kosta några pengar, utan alla ska ha samma rätt till den obligatoriska skolundervisningen som faller under skolplikten. I Sverige måste alla barn och ungdomar gå i skolan från året då de fyller sju år, och nio år framåt. Gymnasiet faller inte under skolplikten utan är alltså valfritt även om de allra flesta går någon form av gymnasielinje idag. För några tiotals år sedan var det inte alls lika vanligt att ta en studentexamen, alltså ha gått ut och klarat gymnasiet.

Portrait of a young man reading a book in a classroom

När måste man börja skolan?

I Sverige måste man som sagt börja skolan det år man fyller sju år. I princip alla skolor i landet följer samma skolplaner till och med nionde klass. I Tyskland ser detta annorlunda ut. Där början man skolan det år man fyller sex år och sedan har alla samma skolplaner under fyra år. Därefter väljer man mellan olika typer av skolor; gymnasium, gesamtschule, realschule eller hauptschule. Eleven, föräldrar och lärare hjälps åt att komma fram till ett lämpligt val beroende på om eleven vill ha möjlighet att läsa vid universitet eller snarare vill satsa på en yrkesutbildning. I USA råder det relativt stor frihet bland delstaterna att själva bestämma exakt hur skolplikten ser ut.

Några stora skillnader

I Sverige är inte hemundervisning tillåtet, alltså att föräldrarna själva undervisar sina barn. I många andra länder är detta tillåtet, och en del föräldrar gör det för att de anser att skolundervisningen som finns där de bor inte passar deras barn eller för att de vill ha religiösa inslag i undervisningen – anledningarna kan vara många och reglerna för hur det ska gå till varierar.

Betygssystemen är också något som skiljer sig väldigt mycket åt i olika länder. Om du till exempel har gått gymnasiet i Sverige måste du översätta dina betyg till ett annat lands betygssystem om du ska kunna gå på universitetet i ett annat land.

Huruvida skolan får kosta något skiljer sig också väldigt mycket mellan olika länder. I Sverige får skolorna ta ut små avgifter endast i särskilda fall medan skolavgiften kan vara mycket hög på privata skolor i till exempel Tyskland, England, Spanien och USA.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

sensational