Idrott i gymnasiet

Idrott är idag ett obligatoriskt ämne på gymnasiet i Sverige. Detta eftersom kursen Idrott och hälsa 1 ingår i alla gymnasieprogram, oavsett inriktning. Förutom denna kurs finns också Idrott och hälsa 1, samt två specialiseringskurser i ämnet. Enligt Skolverket är syftet med undervisningen i detta ämne att eleverna ska ”utveckla sin kroppsliga förmåga”. Målet är också att eleverna ska utveckla ett intresse för rörelseaktiviteter. Förutom rörelse och den kroppsliga förmågan betonas även elevernas relation till naturen, då Skolverket menar att idrottslektionerna i gymnasiet ska bidra till att eleverna söker sig till utemiljöer och naturen ”som en källa till välbefinnande”. Även om man tycker att Skolverkets beskrivning av ämnet låter allmän och vag, finns det även mer konkreta bevis på att idrott på gymnasiet faktiskt medför fördelar för studenterna. Det finns till exempel studier som tyder på att idrott leder till bättre betyg för eleverna även i andra ämnen.800px-Anna_Sandströms_skola,_gymnastiklektion

Trots detta är det långt ifrån okontroversiellt att det bedrivs undervisning i idrott på gymnasiet, eller i alla fall att det ges betyg i ämnet. Ett av de argument som har presenterats i frågan är att en gymnasieutbildnings övergripande syfte är att förbereda eleverna för studier på högskola eller universitet. Medan grundskolan ska ge eleverna en bred grund att stå på, vilket många menar rättfärdigar undervisning i även idrott, börjar eleverna i gymnasiet att specialisera sig på olika ämnen och förbereda sig för sina framtida utbildningar och karriärer. Att då få betyg i ett ämne som inte har någon relation alls till vad man vill studera utgör för många snarare ett hinder än en tillgång.

Ett vanligt argument till att idrott ändå behövs även i gymnasiet är att ungdomar rör på sig allt mindre idag, och tillbringar allt mer tid framför en skärm istället. Många som argumenterar mot betyg i idrott håller också med om att idrotten i sig bör finnas kvar som en del av verksamheten på gymnasieskolor. Om du vill motverka ungdomars stillasittande tendens idag, och aktivera dig på fritiden, kan en perfekt aktivitet efter skoltid vara att spela bowling tillsammans med vänner. Ett av de bästa ställena att spela bowling i Stockholm är O’Learys i Kista, där det dessutom finns flera andra aktiviteter ni kan ägna er åt för att komma bort från datorskärmen.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

sensational