Gymnasieskolor med särskilda inriktningar

Förutom att det finns en mängd olika gymnasieprogram att välja mellan, och en rad olika skolor att välja mellan som särskiljer sig genom sina lokaler, sin geografiska placering och sina lärare, måste man i sitt gymnasieval också ta hänsyn till att vissa skolor har särskilda inriktningar, som gör skolorna till attraktiva val för vissa elever, men gör att de utesluts som alternativ för andra elever.

Exakt på vilket sätt skolan har en särskild inriktning kan variera. Det finns exempelvis flera skolor som följer en särskild pedagogik, som gör dem unika. Ett sådant exempel är Kunskapsskolan, med sina tillhörande Kunskapsgymnasier. Kunskapsskolan grundades år 2000, och är således en relativt ny skola. Trots det har konceptet spridit sig snabbt, och idag går runt 12 000 elever i en Kunskapsskola eller ett Kunskapsgymnasium på någon av de 28 orter där skolorna finns. Det pedagogiska konceptet på skolan går ut på att varje elev ska få studera i sin egen takt, oavsett om den är långsammare eller snabbare än andra, och att eleverna ska lära sig att ta ansvar för sina egna studier genom att själva planera sitt schema.marievik_14_nov_2013c

Andra skolor riktar in sig särskilt på vissa språk. Det gäller till exempel Internationella Engelska Skolan, som har skolor både på grundnivå och gymnasienivå. I IES bedrivs närmare hälften av undervisningen på engelska, med internationella uppföringsregler och disciplin – till exempel ska lärarna tilltalas med efternamn.

Ytterligare ett sätt att särskilja sig från mängden är att rikta in sig på ett särskilt område eller ämne, såsom IT-gymnasiet har gjort. IT-gymnasiets alla utbildningar har en särskild IT-profil, och syftar till att ge eleverna på skolan en bred kunskapsbas inom olika IT-områden. Skolan har även marknadsfört sig med att varje elev får sin egen personliga laptop under utbildningen.

Oavsett vilken inriktning en skola har när det gäller pedagogik, ämnen eller andra aktiviteter, kvarstår dock samma grundläggande behov hos alla gymnasieskolor. Alla skolor måste till exempel ha klassrum, studieplatser, toaletter, element med elementskydd, brandsläckare och andra nödvändiga delar av inredningen som både rör elevernas bekvämlighet och deras säkerhet. Utan dem kan man inte driva en skola, oberoende av huruvida man delar ut datorer till eleverna eller inte.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

sensational