Lärlingsutbildning som alternativ till vanlig gymnasieskola

Att göra karriär i ett yrke genom att vara lärling är positivt på många sätt. Denna typ av utbildning har funnits sedan medeltiden. En mästare i ett yrke tar emot en lärling som får lära sig arbetet från grunden. Som anställd lärling är det inget krav att företaget betalar lön, men många gör det även om det inte är lika mycket som till en vanlig anställd. Förslag finns till lärlingslön. När en lärling har blivit mästare är utbildningen färdig. På arbetsmarknaden är en sökande med erfarenhet mer attraktiv än den som bara gått utbildning i skolan. En lärling får utbildning både i skola och på arbetsplatsen och skaffar därmed yrkeserfarenhet.

Större möjligheter till jobb

Vissa yrken kräver att man har gått utbildning i gymnasieskola. Andra arbeten lämpar sig dock bättre att lära sig direkt på arbetsplatsen. På en gymnasial yrkesutbildning ska minst hälften av utbildningen ske på en arbetsplats. Det finns flera av dessa nationella program och några av dem är: hotell- och turismprogrammet, vård- och omsorgsprogrammet och fordons- och transportprogrammet. Att lärlingsutbildningar blir mer populära beror troligtvis på dels den extra ersättning på 1000 kronor som ges i studiestöd men även att möjligheterna till jobb efter utbildningen ökar. Speciellt inom restaurangnäringen är det stor efterfrågan på lärlingar, som ju så småningom blir till den erfarna personal som branschen alltid behöver.

Olika typer av lärlingsutbildningar

Man brukar tala om tre olika typer av lärlingsutbildning. Den första som vi har nämnt i tidigare stycken är den gymnasiala som är ett program på gymnasieskolan med minst hälften av utbildningen som lärling på arbetsplats. Intagningskraven är godkänt i matematik, engelska och svenska eller svenska som andraspråk. Därefter finns lärlingsutbildningar via komvux där 70% av utbildningen sker på arbetsplatsen. Denna utbildning är för vuxna som saknar gymnasieutbildning eller som har en svag ställning på arbetsmarknaden. Sedan finns yrkesplatsbaserad utbildning via Yrkeshögskolan. Dessa är baserade på yrkeslivets behov av eftergymnasialt utbildad personal. Hit räknas olika specialkompetenser inom vissa yrken och områden.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

sensational