lina Arkiv

Gymnasieskolor med särskilda inriktningar

Förutom att det finns en mängd olika gymnasieprogram att välja mellan, och en rad olika skolor att välja mellan som särskiljer sig genom sina lokaler, sin geografiska placering och sina lärare, måste man i sitt gymnasieval också ta hänsyn till att vissa skolor har särskilda inriktningar, som gör skolorna till attraktiva val för vissa elever,

Tips inför gymnasievalet

Att välja gymnasium tycker nog många är ett av de svåraste valen de har gjort. Något som kan kännas tröstande är att det ofta inte har så stor betydelse för ens framtid som det känns som just då – det går till exempel att byta karriärsinriktning långt senare i livet om man skulle ångra sig.

Idrott i gymnasiet

Idrott är idag ett obligatoriskt ämne på gymnasiet i Sverige. Detta eftersom kursen Idrott och hälsa 1 ingår i alla gymnasieprogram, oavsett inriktning. Förutom denna kurs finns också Idrott och hälsa 1, samt två specialiseringskurser i ämnet. Enligt Skolverket är syftet med undervisningen i detta ämne att eleverna ska ”utveckla sin kroppsliga förmåga”. Målet är

Elevkårer på gymnasiet

Alla som gått i svensk skola har säkerligen kommit i kontakt med ett elevråd eller en elevkår, oavsett om man själv satt med i rådet, om man var med i styrelsen eller om man bara fick höra klassrepresentanternas rapporter om vad som pågick på mötena. Elevrådet är tänkt att vara ett sätt för skolans elever
sensational