Gymnasieskolor Arkiv

Studera utomlands på gymnasie

I Sverige är redan många högstadieelever så pass bra på engelska att de klarar att följa undervisning på det språket. Det kanske är något av en utmaning de första månaderna men man kommer snabbt in i det och efter en termin eller två utomlands kan man tala språket i landet mer eller mindre flytande. Dessutom

Personliga tryck för din skola

  När du börjar på gymnasiet eller har gått på gymnasiet ett tag, kan det vara roligt att trycka upp egna tryck till dina kläder till exempel, kanske för något spex ni i klassen vill göra. Spex är en förkortning till ordet spektakel och står för amatörteater. Spex är något som är väldigt populärt i

Gymnasieskolor med särskilda inriktningar

Förutom att det finns en mängd olika gymnasieprogram att välja mellan, och en rad olika skolor att välja mellan som särskiljer sig genom sina lokaler, sin geografiska placering och sina lärare, måste man i sitt gymnasieval också ta hänsyn till att vissa skolor har särskilda inriktningar, som gör skolorna till attraktiva val för vissa elever,

Tips inför gymnasievalet

Att välja gymnasium tycker nog många är ett av de svåraste valen de har gjort. Något som kan kännas tröstande är att det ofta inte har så stor betydelse för ens framtid som det känns som just då – det går till exempel att byta karriärsinriktning långt senare i livet om man skulle ångra sig.

Klassresor

Har er klass planer på att genomföra en klassresa, eller en så kallad skolresa?Det är många skolor runt om i Sverige som varje år planerar och genomför en resa tillsammans, som ett avslut tillsammans efter ett visst antal år, eller som en rolig händelse mitt i läsåret. Det vara läge att fundera på ett par

Idrott i gymnasiet

Idrott är idag ett obligatoriskt ämne på gymnasiet i Sverige. Detta eftersom kursen Idrott och hälsa 1 ingår i alla gymnasieprogram, oavsett inriktning. Förutom denna kurs finns också Idrott och hälsa 1, samt två specialiseringskurser i ämnet. Enligt Skolverket är syftet med undervisningen i detta ämne att eleverna ska ”utveckla sin kroppsliga förmåga”. Målet är

Elevkårer på gymnasiet

Alla som gått i svensk skola har säkerligen kommit i kontakt med ett elevråd eller en elevkår, oavsett om man själv satt med i rådet, om man var med i styrelsen eller om man bara fick höra klassrepresentanternas rapporter om vad som pågick på mötena. Elevrådet är tänkt att vara ett sätt för skolans elever

Skolsystem världen över – några exempel

Skolsystem världen över – några exempel Även om många länder har liknande skolsystem kan de se väldigt olika ut. I Sverige får till exempel skolan normalt inte kosta några pengar, utan alla ska ha samma rätt till den obligatoriska skolundervisningen som faller under skolplikten. I Sverige måste alla barn och ungdomar gå i skolan från
sensational